Lambertsson Calculate

Med våra beräkningsverktyg kan du med några få klick räkna ut en jämförelse mellan olika alternativ och få en överblick av vilka effektiviseringar du kan göra för miljö och plånbok.

Välj beräkningsverktyg

Beräkningsverktyg
för Bodetablering

Detta beräkningsverktyg är avsett att ge en uppskattning om energiförbrukning och koldioxidutsläpp för olika typer av bodetableringar. De angivna värdena i kalkylatorn bygger på historiska mätningar och är inga absoluta tal utan ska ses som riktvärden.

  •   
  •   

  •   
Klimat och temperatur i olika regioner påverkar värdena. Välj vilken region ditt projekt finns i.
Klimat och temperatur i olika regioner påverkar värdena. Välj vilken region ditt projekt finns i.Besparingar

Energiförbrukning (kW/h)

Vanlig Etablering

Energietablering

Luftvärmepump

Ecoplus

Miljöpåverkan Bodetablering (ton koldioxid)

Vanlig Etablering

Energietablering

Luftvärmepump

Ecoplus

Kostnad för bodetablering (SEK)

Kostnad *

Standard

Office

Premium

Vanlig etablering

Energietablering

Luftvärmepump

ECO Plus

Kostnad – Vanlig etablering

Standard

Office

Premium

Kostnad – Energi etablering

Standard

Office

Premium

Kostnad – Luftvärmepump

Standard

Office

Premium

Kostnad – ECO Plus

Standard

Office

Premium

Beräkningsverktyg
för Leveranscontainer

Detta beräkningsverktyg är avsett att ge en uppskattning på den tidsbesparing som är möjlig med leveranscontainer, samt vad tiden är värd i pengar. De angivna värdena och beloppen i kalkylatorn bygger på historiska mätningar och är inga absoluta tal utan ska ses som riktvärden.

  •   
  •   Resultat

Antal styckegodsleveranser

st

Sparad tid, timmar *

h

Besparing, KR **

sek

*Sparad tid, timmar: Den tid som telefonsamtal, mottagning och lossning av alla hantverksbilar hade tagit.

**Besparing KR: Sparad tid omanvandlad med timlön.

Beräkningsverktyg för Logistik

Kalkylen bygger på data från Statistiska Central Byrån, Boverkets klimatdatabas, vetenskapliga publikationer samt referensdata från genomförda och pågående logistikprojekt. Utgångspunkt är ett rikssnitt för produktionen av ett flerbostadshus (år 2022). Geografiskt läge, produktionstyp samt projektets logistiska förutsättningar kan påverka resultatet.

  •   


Resultat

Besparing

sek

Minskade transporter

st

Minskade utsläpp CO2, HVO100

ton

Minskade utsläpp CO2, diesel, reduktionsplikt

ton